Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elke aankoop op de webshop Manon’s Collections van de commanditaire vennootschap AXG met maatschappelijke zetel te Hamme, Hooirt 31.  De aankoper is diegene die de bestelling heeft geplaatst. 

Prijs 

Aanbod
 • De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  AXG Comm. Venn. is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten.
 • Alle artikelen zijn steeds voorradig tenzij bij een grote bestelling van een grote hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
 • Het aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door AXG Comm. Venn.
 • Zonder opgave van redenen is AXG Comm. Venn. gerechtigd om bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Leveringsvoorwaarden

Betalingen

Verzending

Eigendom
 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van AXG Comm. Venn. 
 • Het risico wegens verlies, diefstal of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering en/ of na ontvangstname door de klant.
 • De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AXG Comm. Venn. te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Garantie
 • De wettelijke garantie is van toepassing vanaf datum van levering aan de eerste eigenaar.  
 • Om beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 • Na melding van het defect moet het desbetreffende artikel ten laatste binnen de twee maanden na melding van het defect aan AXG Comm. Venn. bezorgd te worden.
 • De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
 • Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
 • De garantie is niet overdraagbaar.
Herroepingsrecht
 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
 • De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.  Bij het uitoefenen van de herroepingsrecht dient de klant binnen de 20 kalenderdagen na melding van het herroepingsrecht het artikel terug te bezorgen op zijn kosten aan AXG Comm. Venn.  Binnen de 5 kalenderdagen betaalt AXG Comm. Venn. de ontvangen betaling terug minus de verzendkosten.
 • Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  
 • Artikelen worden nooit terug betaald als ze gebruikt zijn, onvolledig zijn, bevuild zijn of beschadigd zijn.  
 • Ook waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.  
 • Demonstratiemodellen worden nooit terug betaald.

Privacy

Manon's Collections by AXG Comm. Venn.
Magazijn
Hooirt 31
9220 Hamme (B)
+32(0)486 60 61 47
welkom@axg.be 

Maatschappelijke zetel 
AXG Comm. Vennootschap
Hooirt 31
9220 Hamme (B) 
+32(0)486 60 61 47
welkom@axg.be
BE0744581896