Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elke aankoop op de webshop Manon’s Collections van de commanditaire vennootschap AXG met maatschappelijke zetel te Hamme, Hooirt 31.   De aankoper is diegene die de bestelling heeft geplaatst.
 • Indien U bij Manon’s Collections een artikel bestelt, gaat U akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Op alle door ons gesloten verkopen en daaruit voortvloeiende geschillen is het Belgisch recht van toepassing.
 • Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

Prijs
 • De gebruikte prijzen zijn steeds in € en inclusief BTW.
 • Indien niet anders vermeld, zijn zij steeds per stuk geprijsd.
 • Manon’s Collections is niet verantwoordelijk voor verkeerde prijzen die berusten op een duidelijke schrijf- of typfout.
 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kan elementen en/ of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 • Kortingen zijn niet cumuleerbaar.
 • Per bestelling is er maar 1 kortingscode toegestaan.
Aanbod
 • De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. AXG Comm. Venn. is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten.
 • Alle artikelen zijn steeds voorradig tenzij bij een grote bestelling van een grote hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
 • Het aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door AXG Comm. Venn.
 • Zonder opgave van redenen is AXG Comm. Venn. gerechtigd om bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
Leveringsvoorwaarden
 • Na uw bestelling ontvangt u een email ter bevestiging van uw bestelling.
 • Alle goederen zijn steeds op voorraad.
 • Indien niet op voorraad bij een bestelling van grote hoeveelheid dan ontvangt u meteen een bericht.
Betalingen
 • Wij werken samen met Mollie als betaalprovider zodat alle betalingen in een veilige omgeving gebeuren waardoor u de keuze heeft om de betalen via de volgende betaalwijzen: via Bancontact, Visa, Mastercard, Paypal, Ideal en overschrijving. Bij afhaling bij in de Hooirt 31 te 9220 Hamme kan u contant betalen of mobiel.
 • De goederen worden onmiddellijk verstuurd na ontvangst van de betaling.
 • Bij niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtwege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 EUR per factuur.
Verzending
 • Alle bestellingen worden GRATIS verstuurd in de Benelux.
 • Bestellingen worden via Bpost , Post NL of via onze eigen koerierdienst verstuurd.
 • Manon's Collections zal zorg dragen voor een degelijke verpakking van uw bestelling.
 • De verzendkosten voor terugzending zijn voor rekening van de koper.
 • Terugzenden kan, in de originele verpakking, na persoonlijk overleg met Manon's Collections binnen de wettelijke termijn.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en beschadiging tijdens het verzenden.
 • Overschrijding van de leveringstermijn, die niet de fout is van Manon’s Collections, kan nooit aanspraak geven op schadevergoeding.
 • De bestelling zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Indien een bestelling terugkeert omwille van een foutief adres of het pakket wordt niet afgehaald op de afgiftepunt dan gebeurt een nieuwe verzending steeds op kosten van de klant (15 EUR voor de verzend- en administratiekosten).
 • Indien een niet afgeleverde en dus ongeopende bestelling terugkeert aan Manons Collections en nadien geannuleerd wordt dan wordt het volledig bedrag minus 15 EUR (verzend-en administratiekosten) terug gestort naar uw rekening.
Eigendom
 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van AXG Comm. Venn.
 • Het risico wegens verlies, diefstal of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering en/ of na ontvangstname door de klant.
 • De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AXG Comm. Venn. te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Garantie
 • De wettelijke garantie is van toepassing vanaf datum van levering aan de eerste eigenaar.
 • Om beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 • Na melding van het defect moet het desbetreffende artikel ten laatste binnen de twee maanden na melding van het defect aan AXG Comm. Venn. bezorgd te worden.
 • De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
 • Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
 • De garantie is niet overdraagbaar.
Herroepingsrecht
 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
 • De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Bij het uitoefenen van de herroepingsrecht dient de klant binnen de 20 kalenderdagen na melding van het herroepingsrecht het artikel terug te bezorgen op zijn kosten aan AXG Comm. Venn. Binnen de 5 kalenderdagen betaalt AXG Comm. Venn. de ontvangen betaling terug minus de verzendkosten.
 • Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 • Artikelen worden nooit terug betaald als ze gebruikt zijn, onvolledig zijn, bevuild zijn of beschadigd zijn.
 • Ook waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
 • Demonstratiemodellen worden nooit terug betaald.
Privacy
 • Uw adresgegevens worden uitsluitend door Manon's Collections gebruikt en niet aan derden doorgegeven.
Manon's Collections by AXG Comm. Venn.
Maatschappelijke zetel en magazijn
AXG Comm. Vennootschap
Hooirt 31
9220 Hamme (B)
+32(0)486 60 61 47
welkom@axg.be
BE0744581896

Op afspraak kan men steeds langs komen.

Afdrukken